Đặc SắcTính Năng Thiên Thư

Tính Năng Thiên Thư

31/08

Các Hiệp Khách thân mến,

Thiên Thư là một trong những tính năng không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ.

Cấp mở: 380

1. Thiên Thư Vô Song:

- Ban đầu Hiệp Khách sẽ trang bị 8 Thiên Thư bậc 1 để kích hoạt Thiên Thư Vô Song (Trang bị từ Thiên Thư bậc 1 và nâng lên, không thể trang bị ngay Thiên Thư bậc 2 hoặc bậc 3)

- Thiên Thư có thể kiếm được ở trong Boss Thiên Thư hoặc Sự Kiện

2. Tăng cấp:

- Sau khi kích hoạt bộ Thiên Thư, Hiệp Khách tiến hành nâng bậc cho Thiên Thư bằng tính năng "Tăng cấp". Mỗi thiên thư sẽ gồm tổ hợp Linh Phách khác nhau, dùng thiên thư cùng bậc để cộng hưởng ra linh phách, linh phách đúng sẽ hiển thị chữ "Khóa Hồn" như ảnh dưới

Cộng hưởng đúng 3 linh phách sẽ có thể tiến hành tăng bậc Thiên Thư.

3. Nguyên Hồn:

- Đạt đủ bậc của Thiên Thư sẽ mở khảm Nguyên Hồn

- Mỗi Thiên Thư sẽ lắp được các Nguyên Hồn khác nhau

- Nguyên Hồn có thể kiếm ở trong Boss Thiên Thư hoặc Sự Kiện

4. Tinh luyện:

- Dùng Tinh Túy Thiên Thư để tinh luyện Thiên Thư, có thể kiếm Tinh Túy Thiên Thư bằng tính năng Lọc Thiên Thư

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ