Tin TứcGiải Đấu Thánh Vực Đại Chiến - Bất Bại Chiến Thần

Giải Đấu Thánh Vực Đại Chiến - Bất Bại Chiến Thần

05/11

1. Phần thưởng
- TOP 1: [Bậc 13] Kiếm Hồn Đỏ Tự Chọn*6 + [Bậc 13] Kiếm Hồn Lõi Đỏ Tự Chọn*4 + Đá Huyễn Sắc*5
- TOP 2: [Bậc 13] Kiếm Hồn Đỏ Tự Chọn*4 + [Bậc 13] Kiếm Hồn Lõi Đỏ Tự Chọn*2 + Đá Huyễn Sắc*4
- TOP 3: [Bậc 13] Kiếm Hồn Đỏ Tự Chọn*2 + [Bậc 13] Kiếm Hồn Lõi Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Đá Huyễn Sắc*3
- TOP 4-5: [Bậc 13] Kiếm Hồn Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + [Bậc 13] Kiếm Hồn Lõi Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Đá Huyễn Sắc*2
- TOP 6-10: [Bậc 13] Kiếm Hồn Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Đá Huyễn Sắc*1

2. Thể lệ: Dữ liệu điểm để tính thưởng sẽ lấy theo BXH trong hoạt động Thánh Vực

3. Thời gian: 1/11 - 1/12

4. Phạm Vi: 4 Cụm Thánh Vực đầu tiên 128 server (s1 - s128) 
Cụm 1 = S1 + S2 + S3 + S4 + S18 + S19 + S23 + S17
Cụm 2 = S28 + S35 + S38 + S40 + S45 + S46 + S48 + S58
Cụm 3 = S65 + S66 + S67 + S71 + S81 + S82 + S83 + S90
Cụm 4 = S97 + S98 + S102 + S108 + S113 + S114 + S116 + S117

Trân trọng,
BQT Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ