Tin Tức【HOT】Phần Thưởng Vòng 2 - Cuộc Thi Tâm Phúc Giang Hồ

【HOT】Phần Thưởng Vòng 2 - Cuộc Thi Tâm Phúc Giang Hồ

21/10

1. Dành cho người dự thi: 
*Top 1:
- Thẻ Funcard 1.000.000
- Danh Hiệu Đệ Nhất Tâm Phúc 
- KC Khóa *5000
- Cánh - Vô Lượng Huyền Quan
- Thời Trang Ngắm Hoa Trong Sương
- Khung Chat Động Phủ Bách Linh
- Khung Avatar Mộng Hà Tinh Thần
=====>Quà Server của TOP1: Danh hiệu Uy Tín Giang Hồ

* Top 2-5:
- Thẻ Funcard 500.000
- Danh Hiệu Tiểu Tâm Phúc 
- KC khóa * 2500
- Thời Trang Ngắm Hoa Trong Sương
- Khung Chat Động Phủ Bách Linh
- Khung Avatar Mộng Hà Tinh Thần

* Top 6-10: 
- Thẻ Funcard 100.000
- Danh Hiệu Bảo Bối Bang
- KC khóa * 1000
- Khung Chat Động Phủ Bách Linh
- Khung Avatar Mộng Hà Tinh Thần

* Top 11-20
- Thẻ Funcard 100.000
- Danh Hiệu  Bảo Bối Bang 

2. Dành cho người ủng hộ (tặng hoa): DH Fan Cứng Giang Hồ, Chìa Nhật Diệu *3, Thuốc Thể Lực BOSS Thiên Thư *2, Đá May Mắn-Sơ *5

3. Dành cho người TOP ủng hộ (tặng hoa):
TOP 1

Danh hiệu "Giàu Thì Sao"
Tọa Kỵ - Bỉ Dực Tề Phi
Tiểu Nữ - Thiếu Nữ Ma Pháp
Thời Trang - Hoài Kim Thùy Tử
Rương Huyễn Thải Bách Biến *2

TOP 2-5
Danh hiệu "Giàu Thì Sao"
Tiểu Nữ - Thiếu Nữ Ma Pháp
Thời Trang - Hoài Kim Thùy Tử
Rương Huyễn Thải Bách Biến *1

TOP 6-10
Danh hiệu "Giàu Thì Sao"
Thời Trang - Hoài Kim Thùy Tử
Rương Huyễn Thải Bách Biến *1

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ